فهرست عناوين

  صفحه اصلی

  نشانی های ادواری

  تاريخچه هيئت

  اعضای هيئت امنا

  زندگينامه مرحوم توتونچيان

  اسامی شهدا و مرحومان

  مقالات

  تماس با ما

لوگوی ما:

گوشه ای از مداحی حاج محمد باقر کوچه مشکی در شب عرفه در حرم حضرت عبدالعظيم

آخرين به روز رسانی:
->


اسامی اعضا و هيئت امنای هيئت مکتب آل ياسين
ترا که عشق و محبت مرام و آيين استنصيــحتی کنـــم ات راه زندگــی اين اســـت
ز جــمـع دل شــدگان پـای بــرون مــگذارکه عشق جمع پريشـان به آل ياسين است

ناظم هيئت: حاج مجيد اميني

مشاور هيئت امنا: استاد حبيب مهکام

هيئت امنا:

- حاج مسعود پيشدادی
- حاج عباس ابراهيم نژاد (مهربان)
- حاج عباس يزدچی
- حاج تراب بابازاده
- حاج علی رياضی
- حاج سيد رضا آقاخانپور (فردوس)
- حاج جعفر رحيميان
- حاج رحيم بلار
- آقای حميد قاسمی فر
- آقای جعفر باقری
- آقای ايوب فرهی کيا

گرداننده هيئت: امنای هيئت

صندوقدار: حاج عباس يزدچی

روابط عمومی و تدارکات: ايوب فرهی کيا

مداحان:

- آقای رضا اقدم
- حاج محمد باقر کوچه مشکی

دعای توسل توسط حاج ناصر مددی و آقای رضا اقدم

جلسه قرآن توسط محمد اقدم

سخنران: استاد حبيب مهکام

همچنين هيئت مکتب آل ياسين وظيفه خود می داند تا مطابق فرمايش قرآن کريم - من لم يشکر المخلوق لم يشکر الخالق - از تمامی عزيزانی که بی ريا برای اين هيئت زحمت می کشند و خدمت می کنند تشکر و قدر دانی نمايد. اجرهم عند الله

طراح سايت: مهدی فرهی کيا
farahikia_m@yahoo.com