فهرست عناوين

  صفحه اصلی

  نشانی های ادواری

  تاريخچه هيئت

  اعضای هيئت امنا

  زندگينامه مرحوم توتونچيان

  اسامی شهدا و مرحومان

  مقالات

  تماس با ما

لوگوی ما:

گوشه ای از مداحی حاج محمد باقر کوچه مشکی در شب عرفه در حرم حضرت عبدالعظيم

آخرين به روز رسانی:
->


مقالات>شمه ای از ويژگی های احمد مختار حضرت محمد (ص) (حاج محرم عظيم نژاد)

ترا که عشق و محبت مرام و آيين استنصيــحتی کنـــم ات راه زندگــی اين اســـت
ز جــمـع دل شــدگان پـای بــرون مــگذارکه عشق جمع پريشـان به آل ياسين است

جابر گويد به امام باقر عليه السلام عرض کردم پيغمبر خدا را برايم وصف کن، فرمود: پيغمبر خدا رنگ سپيد سرخ نمودی داشت و چشمانش سياه و درشت بود؛ ابروانش پيوسته بود و دستهای ستبری داشت که کف و انگشتانش محکم و درخشان و طلايی بود؛ استخوان دو شانه اش بزرگ و پهن بود.

چون رو به کسی می کرد با همه تن به او متوجه می شد. از بس خوش انس و مهربان بود عادت نداشت همچون بزرگانبه گوشه چشم و ابرو با مردم کفايت کند.يک رشته مو از گودی گلويش تا نافش روييده بود و نموداری بود در ميان يک صفحه سيم خام و نقره آب شده. گردن او تا دو شانه اش چون ابريق نقره می درخشيد؛ بينی کشيده ای داشت که به هنگام نوشيدن آب نزديک بود آب را عقب بزند. چون راه می رفت محکم گام برمی داشت که گويا به سرازيری فرو می آيد. مانند پيغمبر خدا ديده نشده چه پيش از او و چه بعد از او.

در جايگاه عزيزی متولد شده و از خاندان کريمی برخاسته؛ حسبش آميخته نيست و نسبش آلوده نه؛ پاکزادی اس بی نظير؛ هاشمی نسبی است بی همطراز؛ بطحا وطنی است بی همتا؛ سرشتش آزرم استو منشش بخشش؛ وقار و خلق پيغمبری خمير مايه اوست و رسالت آرمانهای او نقش ستايشنامه او!! از آغاز بشريت هر امتی به امت آينده از وجود او مژده می داد و هر پدری او را به پدر آينده می سپرد و از پشتی به پشتی نقل مکان می کرد.

در اصل وی شرور راه نيافت و در زايش پی در پی او پليدی رخ نداد؛ از دوران آدم ابوالبشير تا پدرش عبدالله در بهترين دسته بود و ارجمندترين اسباط و والاترين قبيله و محفوظ ترين حمل و امانت دارترين دامن پرورش. خدايش برگزيد و پسنديد و انتخاب کرد؛ کليدهای دانش را به او داد و سر چشمه های حکمت را به وی عطا فرمود.

او را برانگيخت تا رحمت بر بندگانش باشد و بهار برای جهان. به او قرآنی فرو فرستاد که در آن بيان و توضيح کافی است. قرآنی به زبان عربی بر کنار از کجی؛ تا شايد پرهيزکار شوند. آنرا برای مردم بيان کرد و برنامه آنان ساخت و با دانشی که آنرا منظم نمود و کيشی توضيح داد و واجباتی که لازم دانست و حدود و مقرراتی که برای مردم وضع کرد و بيان نمود و اموری که برای مردم کشف کرد و اعلام نمود.

در خاتمه اين مقاله به حديثی از آن پيامبر بسنده می کنيم:
سفير عظيم الشان الهی می فرمايد: الاسلام عريان فلباسه الحيا و زينته الوقار و مروته العمل و عماده الورع و لکل شيی اساس و اساس الاسلام حبنا اهل البيت.
احمد مختار علی مشرعه الاف التحيت و الثنا می فرمايد: اسلام حقيقتی است لخت و برهنه؛ جامه اش حياست و زيورش وقار و مردانگی اش کار خوب و ستونش ورع و پارسايی است و هر چيزی بنيادی دارد و بنياد اسلام دوستی ما خاندان است.

دريافت فايل اين مقاله

طراح سايت: مهدی فرهی کيا
farahikia_m@yahoo.com