فهرست عناوين

  صفحه اصلی

  نشانی های ادواری

  تاريخچه هيئت

  اعضای هيئت امنا

  زندگينامه مرحوم توتونچيان

  اسامی شهدا و مرحومان

  مقالات

  تماس با ما

لوگوی ما:

گوشه ای از مداحی حاج محمد باقر کوچه مشکی در شب عرفه در حرم حضرت عبدالعظيم

آخرين به روز رسانی:
->


تاريخچه هيئت مکتب آل ياسين
ترا که عشق و محبت مرام و آيين استنصيــحتی کنـــم ات راه زندگــی اين اســـت
ز جــمـع دل شــدگان پـای بــرون مــگذارکه عشق جمع پريشـان به آل ياسين است

اين هيئت ابتدا در سال 1322 شمسی به نام هيئت چهارده معصوم تاسيس شد که از گردانندگان آن زمان هيئت می توان به افرادی همچون مرحومان حضرت آيت الله حاج سيد علی اصغر خوئی (دعای توسل و سخنران)، حاج محمد تقی پوراسکويی، سرهنگ خلخالی (ناظم)، آقای نيکخواه، آقای ابراهيم نخجوانی، حاج محمد تقی عمو اغلی نوحه خوان، آقای غلامحسين نوحه خوان، آقای مصطفی عرب باشی، آقای ابراهيم دماب، آقای حسين خداکرمی، آقای حاج مهدی امينی، آقای علی حيدری، حاج اکبر مهاد مهين و آقای حاج بيوک توتونچيان و همچنين آقای سيد حسين وزيرپور اشاره کرد.

در سال 1363 طی سفری که اين هيئت به مشهد مقدس داشت به دليل تشابه اسمی با هيئت ديگری که با همين نام اداره می شد، نام اين هيئت به مکتب آل ياسين تغيير يافت و در اين زمان توسط آقايان حاج محمود پوراسکويی، حاج مجيد وثوقی، حاج مسعود پيشدادی، حاج محمد باقر کوچه مشکی اداره گشت. مدتی آقای علی لطفی ناظم هيئت بود و پس از وی آقای يعقوب فرهی کيا اين سمت را بر عهده داشت و اکنون آقای حاج مجيد امينی به عنوان ناظم هيئت انجام وظيفه می نمايد.

اين هيئت در سال 1379 جهت يافتن مکانی مستقل، حسينيه ای در مشهد مقدس خريداری نمود که در حال حاضر در دست ساخت می باشد.

طراح سايت: مهدی فرهی کيا
farahikia_m@yahoo.com